Zelená Domácnostiam

Naša spoločnosť je oficiálnym zhotoviteľom dotačného programu Zelená Domácnostiam zapísaná na zozname zhotoviteľov uvedenom na stránke projektu.

Taktiež na zozname odborne spôsobilých osôb vedenom na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky pre Tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.
 
Zelena Domacnostiam